2008. a. veebruaris asutati Tallinna Mari Selts, kuhu kuulub Tallinnas elavate marid. Seltsi eesmärgiks eesti ja mari kultuurikontaktide arendamine, maride keele ja kultuuri säilitamine. Selts aitab tähistada hôimupäevad ja korraldab maride rahvuspeod.